Realizarea – de la 7 luni (una dintre cele mai complicate etape).

· Codificarea componentelor – de la 3 luni (depinde de numarul componentelor ce automatizeaza anumite procese);

· Testarea – de la 1 luna (se recomandă aprox. 30% din timpul rezervat etapei realizarii);

· Generarea BD, tabelelor, cererilor – 1-3 luni;

· Completarea preventiva cu date a sistemului pentru cercetari si testari – 1 saptamana;

· Asamblatea si testarea de ansamblu a sistemului – de la 1 luna;

· Pregatirea Realizarea – de la 7 luni (una dintre cele mai complicate etape). documentatiei de sistem (descrierea sistemului, ghidul utilizatorului si ghidul administratorului cu toate anexele) – de la 1 luna;

· Procurarea şi instalarea componentelor hardware (în cazul în care clientul nu dispune de ele sau în rezultatul analizei s-a estimat înlocuirea componentelor vechi cu altele noi) – de la 1 lună.

5. Implementarea(unei Realizarea – de la 7 luni (una dintre cele mai complicate etape). componente de sistem) – de la 1 luna.

· Instalarea sistemului la locul de munca a utilizatorului si administratorului – 1 saptamana;

· Insotirea clientului in timpul culegerii datelor – 1-2 saptamani;

· Inlaturarea riscurilor care apar la exploatare – pana la 1 saptamana;

· Instruirea clientilor si a administratorilor – pana la o saptamana;

· Pregatirea si intarirea documentatiei de predare-primire Realizarea – de la 7 luni (una dintre cele mai complicate etape). a sistemului – 1-3 zile.

6. Exploatarea şi întreţinerea SI(se încheie contracte separate).

STOP.

Observaţie: Mai pot fi incluse activităţi ce ţin de planificarea şi managementul riscurilor, analize de fezabilitate a proiectului etc. Deasemenea planul poate fi construit având la bază modelul spirală sau incremental de Realizarea – de la 7 luni (una dintre cele mai complicate etape). dezvoltare a SI.

2. Exemplu al listei activităţilor propus de Microsoft [8]:

Sarcini propuse pentru rezolvare:

1. Construiţi diagrama Gantt şi PERT pentru următoarele activităţi. Alocaţi resursele necesare îndeplinirii activităţilor:

Denumirea activităţii Data de început Data de sfârşit
1. Elaborarea planului proiectului 17.02.2014 20.02.2014
2. Prezentarea planului - 21.02.2014
3. Definirea Realizarea – de la 7 luni (una dintre cele mai complicate etape). cerinţelor
3.1. Formularea iniţială a cerinţelor 24.02.2014 28.02.2014
3.2. Specificarea (inclusiv grafic) a cerinţelor 03.03.2014 04.03.2014
3.3. Adaptarea planului dezvoltării 03.03.2014 04.03.2014
3.3. Elaborarea sarcinii tehnice 05.03.2014 07.03.2014
3.4. Prezentarea sarcinii tehnice - 10.03.2014
4. Proiectarea SI
4.1. Planificarea instruirii utilizatorilor 11.03.2014 12.03.2014
4.2. Proiectarea logicii 13.03.2014 18.03.2014
4.3. Proiectarea BD 13.03.2014 17.03.2014
4.4. Proiectarea arhitecturii fizice a SI 18.03.2014 19.03.2014
4.4. Proiectarea interfeţelor de dialog 19.03.2014 21.03.2014
4.5. Prezentarea proiectului tehnic - 24.03.2014
5. Realizarea SI Realizarea – de la 7 luni (una dintre cele mai complicate etape).
5.1. Programarea front-end-ului 25.03.2014 11.04.2014
5.2. Programarea back-end-ului 25.04.2014 15.04.2014
5.3. Elaborarea planului de testare a soft-ului 16.04.2014 17.04.2014
5.4. Procurarea şi instalarea componentelor hardware a SI 16.04.2014 18.04.2014
5.5. Elaborarea ghidului utilizatorului 21.04.2014 23.04.2014
5.6. Elaborarea documentaţiei de instalare şi operare 21.04.2014 23.04.2014
6. Integrarea şi testarea
6.1. Testarea şi rapoarte ale testării 24.04.2014 25.04.2014
6.2. Planificarea finală a instruirii utilizatorilor 29.04.2014 30.04.2014
6.3. Elaborarea listei de acceptări Realizarea – de la 7 luni (una dintre cele mai complicate etape). ale verificărilor 29.04.2014 30.04.2014
6.4. Elaborarea versiunii finale a ghidului utilizatorului 01.05.2014 02.05.2014
6.5. Instalarea softului şi instruirea administratorilor 05.05.2014 06.05.2014
6.6. Predarea produsilui - 07.05.2014
7. Elaborarea planului de întreţinere. Întreţinerea şi exploatarea SI. 08.05.2014 09.05.2014


BIBLIOGRAFIE

1. Oprea Dumitru “Analiza si proiectarea Sistemelor Informationale economice”, ed. POLIROM , IASI, 1999

2. A. M. Vendrov“CASE –tehnologhii. Sovremennie metodi i sredstva proectirovania Realizarea – de la 7 luni (una dintre cele mai complicate etape). IS”, http: // www.citforum.ru/database/case

3. N.Morariu “Proiectarea Sistemelor Informatice”http://www.scribd.com/doc/27955265/Proiectarea-Sistemelor-Informatice

4. Dorin Bocu „Iniţiere în Ingineria Sistemelor Soft”,ed. Albastră, Cluj-Napoca, 2001

5. Ilie Vaduva, V. Baltac, V. Florescuetc.“Ingineria programarii”, vol.1, vol.2, Ed. Academiei Romane, Bucuresti 1995, 1996

6. "Procesele ciclului de viaţă al Realizarea – de la 7 luni (una dintre cele mai complicate etape). software-ului", RT 38370656 - 002:2006, 23.06.2006, Monitorul Oficial Nr. 95-97, art Nr: 335

7. Вендров А.М. Один из подходов к выбору средств проектирования баз данных и приложений. "СУБД", 1995, №3

8. http://office.microsoft.com/en-us/templates/software-development-project-plan-TC001018453.aspx

9. www.docme.ru/doc/733/konspekt-ais-2009

10. „The guide to the Business Analysis Body Realizarea – de la 7 luni (una dintre cele mai complicate etape). of Knowledge”, elaborat de International Institute of Business Analysis, 2008

11. Scanlan, D. A., Structured Flowcharts Outperform Pseudocode: An Experimental Comparison, IEEE Software, 6, 5, p.28-36, 1989.

12. Stoica M., Sisteme informaţionale economice, ed. ASE, Bucureşti, 2005


ANEXA 1

Базисные международные эталоны
в области информационных технологий

1. ISO/IEC 12207:1995.Информационная разработка. Процессы актуального цикла программного обеспечения

2. ISO/IEC 9126-1:2000. Информационная Realizarea – de la 7 luni (una dintre cele mai complicate etape). разработка. Качество программного обеспечения. Часть 1: Модель свойства

3. ISO/IEC 9126-1-3: 1998. Информационная разработка - Свойства и метрики свойства программного обеспечения: Часть 1. Свойства и подхарактеристики свойства; Часть 2. Наружные метрики Часть 3. Внутренние метрики (1-ое издание)

4. ISO/IEC 9126:1991. Информационная разработка. Оценка программного продукта. Свойства свойства и управление по их применению

5. ISO/IEC 12119:1994.Информационная разработка. Пакеты программ. Требования к Realizarea – de la 7 luni (una dintre cele mai complicate etape). качеству и оценка свойства

6. ISO/IEC 14598-1:1997.Информационная разработка. Оценивание программного продукта. Часть 1: Общее управление

7. ISO/IEC 14598-4:1999.Информационная разработка. Разработка программных средств. Процессы для заказчика

8. ISO/IEC 15288: 2000.Управление актуальным циклом. Процессы актуального цикла системы

9. ISO 687:1983. ИТ. Управление конфигурацией программного обеспечения.

10. ISO 6592:1985. Информационная разработка. Управление по документации для вычислительных систем

11. ISO 6592:1986. ОИ. Управление по документации для Realizarea – de la 7 luni (una dintre cele mai complicate etape). вычислительных систем

12. ISO 9127:1987. ИТ. Пользовательская и маркетинговая документация на пакеты программ

13. ISO 9294:1990. TO. ИТ. Управление по управлению документированием программного обеспечения

14. ISO 15846:1998. ТО. Процессы актуального цикла программных средств. Конфигурационное управление программными средствами

15. MIL-STD-498:1994.Разработка и документирование программного обеспечения

16. ISO TR 9127:1988.Системы обработки инфы - Документация юзера и сопроводительная информация для пакетов программ потребителя

17. ISO Realizarea – de la 7 luni (una dintre cele mai complicate etape). 14102:1995.Информационная разработка - Оценивание и выбор инструментальных средств CASE

18. IEEE 1063-1993. Пользовательская документация на программное обеспечение

19. IEEE 1074-1995. Процессы актуального цикла для развития программного обеспечения

20. ANSI/IEEE 828 - 1990. Планирование управления конфигурацией программного обеспечения

21. ANSI/IEEE 829 - 1983. Документация при тестировании программ

22. ANSI/IEEE 983 - 1986. Управление по планированию обеспечения свойства программных средств

23. ANSI/IEEE 1008 - 1986. Тестирование программных модулей и компонент ПС

24. ANSI/IEEE 1012 - 1986. Планирование проверки (оценки Realizarea – de la 7 luni (una dintre cele mai complicate etape).) (verification) и доказательства достоверности (validation) программных средств

25. ANSI/IEEE 1042 - 1993. Управление по планированию управления конфигурацией программного обеспечения

26. ANSI/IEEE 1063:1993. Пользовательская документация на программные средства

27. ANSI/IEEE 1219 - 1992. Сопровождение программного обеспечения.

28. ISO 8402:1994.Управление качеством и обеспечение свойства – Словарь. 2-ое издание

29. ISO 9000-3:1997.Эталоны в области административного управления качеством и обеспечения свойства. Часть 3. Руководящие указания по применению ISO Realizarea – de la 7 luni (una dintre cele mai complicate etape). 9001 при разработке, поставке, монтаже и обслуживании программного обеспечения. 2-ое издание


ANEXA 2

Documente care reglementează dezvoltarea sistemelor soft şi informatice

valabile în RM

1. RT 38370656 - 002:2006

2. STAS 34.602.89, STAS 19.201.78

3. STAS 19.202.78

4. STAS 19.402.78

5. STAS 19.502.78

6. ÎM 50-34. 698-90

7. STAS 19.301.79

8. STAS 34.xxx

9. STAS 24.xxx

10. STAS 19.xxx

11. STAS 34.602-89 STI

12. STAS 34.603-92 STI

13. STAS 24.204-80 SDSA

14. STAS 24.211-80 SDSA

15. STAS 24.209-80 SDSA

16. STAS 24.210-80 SDSA

17. STAS 24.205-80 SDSA

18. STAS 24.206-80 SDSA

19. STAS 24.207-80 SDSA

20. STAS 24.208-80 SDSA


ANEXA 3

Exemplu în slide-uri

Sursa: http://www.slideshare.net Realizarea – de la 7 luni (una dintre cele mai complicate etape)./MsLemard/data-flow-diagrams-8280780


realizaciya-fgos-vospitanie-kak-sostavnaya-chast-raboti-biblioteki-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html
realizaciya-funkcii-sortirovki-bd.html
realizaciya-funkcionalnosti.html